Våre tjenester
Vi er totalleverandør av regnskapstjenester, lønn og fakturering med tilhørende oppgaver.

Onlinetjenester
Våre kunder kan via nettet koble seg opp mot vårt system og fakturere, attestere bilag, spørre på bilag, følge med på hvem som har betalt, kjøre rapporter etc.

Vi tilbyr våre kunder følgende skysystem:

Visma Webfaktura - enkelt faktureringsystem integrert mot vårt regnskapsystem

Visma Expence - reiseregningsprogram som er integrert mot vårt lønnsystem


Saldo Regnskap Risør
Postadresse:
Postboks 49, 4951 Risør

Besøksadresse:

Krags gate 14, Sentrumsgården

Tlf: 37 14 30 30
kontor@saldoregnskap.no
Vil du bli kontaktet?