Våre tjenester
Vi er totalleverandør av regnskapstjenester, lønn og fakturering med tilhørende oppgaver.

Papirløst
Vi er et papirløst regnskapskontor. Alt av bilag, avtaler, grunnlag skannes rett inn i vårt regnskapssystem.
Vi oppbevarer bilag og annen dokumentasjon elektronisk i hele den lovpålagte oppbevaringstiden for våre kunder.

Noen velger å skanne bilagene selv rett inn i vårt regnskapsystem, mens andre leverer bilagne ned til oss for skanning.
Revisorer får tilgang til systemet, og kan utføre revisjonen der han/hun sitter.

Saldo Regnskap Risør
Postadresse:
Postboks 49, 4951 Risør

Besøksadresse:

Krags gate 14, Sentrumsgården

Tlf: 37 14 30 30
kontor@saldoregnskap.no
Vil du bli kontaktet?